SUSTAINABLE LUXURY

VAD ÄR HÅLLBARHET?

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.


Återanvändning av material leder till till mindre avfall och en minskning av skador på miljön. Vårt fokus är att säkerställa en hållbar framtid, och vi arbetar kontinuerligt med olika lösningar för hur vi kan optimera våra processer och förpackningar för att bli ännu mer hållbara.

 

NATUREN ÄR VÅR VIKTIGASTE LEVERANTÖR

VI MÅSTE TA HAND OM DETTA FÖRHÅLLANDE. VARJE DAG.

Våra produkter är gjorda av naturliga ingredienser av högsta kvalitet; Från lakritsrötter till kakaobönor, kaffebönor från Kieni i Kenya, vanilj från Madagaskar, ekologisk chili från en liten gård i Danmark och vilda bär handplockade i skogen.


Vi är väldigt beroende av en globalt hälsosam och hållbar natur, och vi måste därför göra allt vi kan för att ta hand om vår planet.

VI ARBETAR MED FN:S GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling.Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att skapa en bättre värld till år 2030 genom att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Med dessa mål i sikte är det upp till oss alla; regeringar, företag, civilsamhället och allmänheten att arbeta tillsammans för att bygga en bättre framtid.

   

HUR KAN VI BIDRA?

På LAKRIDS BY BÜLOW fokuserar vi vårt arbete inom de tre mål där vi som konfektyrtillverkare verkligen har möjlighet att påverka.

 

DEFINITION: Vårt nuvarande beroende av fossila bränslen är ohållbart och skadligt för planeten, vilket är grunden till att vi måste förändra sättet vi producerar och konsumerar energi. Implementeringen av nya energilösningar bör ske så snabbr som möjligt för att motverka de nuvarande klimatförändringarna, som ett av de största hoten mot vår egen överlevnad.

 

DEFINITION: Vår planet har gett oss ett överflöd av naturresurser. Men vi har inte använt dem på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar för närvarande långt utöver vad som är hållbart för planet. Vi måste därmed lära oss att konsumera och producera på hållbara sätt och vidta åtgärder för att upphäva de skador som vi har förorsakat vår planet.

 

DEFINITION: De globala målen kan endast uppfyllas om vi arbetar tillsammans. Vi behöver internationella investeringar och stöd för att säkerställa innovativ teknisk utveckling, rättvis handel och marknadsåtkomst, särskilt för utvecklingsländer. För att skapa en bättre värld måste vi vara stöttande, empatiska, uppfinningsrika, passionerade och framför allt samarbetsvilliga.

VÅRA INITIATIV

GRÖN ENERGI

Från och med 2020 går vår produktion på 100% grön energi. Trots att vi fördubblade vår produktion mellan och till 2020 lyckades vi minska våra produktionsrelaterade koldioxidutsläpp med 98% sedan 2016.

FÖRPACKNING

Vi arbetar ständigt med att minska mängden av förpackning och påverkan av materialet vi använder. Vi har minskat koldioxidutsläppen från våra förpackningar med 40% sedan 2016. Det största initiativet bakom detta har varit bytet av material till våra burkar. Som den första konfektyrtillverkare i världen är våra burkar nu tillverkade av 100% återvunnen och återanvändbar plast.

VATTENBESPARINGAR

Vi har minskat vårt vattenförbruk per producerat kilo med 34% sedan 2016 genom effektivare rengöring och modernare utrustning.

AVFALLSHANTERING

Avfall kan inte undvikas helt, men det kan reduceras, återanvändas och återvinnas. ”Mindre men bättre” är vårt mantra. Som gourmettillverkare på en nischmarknad är vi en motsvarighet till massproduktion och masskonsumtion. Våra produkter köps för att njuta av och går sällan till spillo. Vi har i produktionen minskat avfallet per producerat kilo med 44% sedan 2016. Detta har uppnåtts genom mer konsekvent kvalitet, mer exakt sortering och ett mer effektivt produktionsflöde.

PARTNERSKAP

Vi måste arbeta tillsammans för att nå våra mål. Att välja rätt partners och skapa nära relationer är avgörande för att skapa en hållbar utveckling och framtid. Vi önskar endast att använda oss av noga utvalda ingredienser från de bästa leverantörerna för att säkerställa högsta kvalitet och en hållbar produktionskedja. Dessutom använder vi vår storlek och genomslagskraft som företag för att stödja utvalda organisationer och projekt som gör skillnad för de globala målen för hållbar utveckling.

R-de-kors-logo
8792655 300x300
Calle

EMBALLAGE

VÅRA NYA BURKAR ÄR ÅTERVUNNA OCH ÅTERANVÄNDBARA

Vår nya burk är gjord av 100% återvunnen plast. Vi tar bort metallen från förpackningens tätning. Locket tillverkas för närvarande av ny plast, men vi jobbar hårt för att hitta en mer hållbar lösning för denna del av förpackningen. När du har njutit av din laktris och burken är tom, uppmuntrar vi dig att hjälpa oss att skydda planeten genom att källsortera och lägga den i behållaren för plastavfall – så att den får nytt liv.

"Our jars have a past - by recycling you can give them a future"

  • Johan Bülow

ANSVARSFULL PRESENTINPACKNING

Vi arbetar ständigt med att minska den påverkan som våra förpackningar och materialval har på miljön. Våra presentförpackningar är tillverkade av 70% återvunnen kartong. De tomma kartongförpackningarna ska källsorteras på ett ansvarsfullt sätt genom att separera kartongen från plastbrickan.

   

 

Vanliga frågor

Har du frågor? Vi har svaren.

Är LAKRIDS BY BÜLOW 100% hållbart?

Nej, vi är inte 100% hållbara ännu. Vi arbetar ständigt med att förbättra och minska vår miljöpåverkan. Vårt första steg är att våra burkar är gjorda av 100% hållbar plast och att vi använder återvunnen kartong till våra presentförpackningar.

Vad betyder hållbar lyx?

SUSTAINABLE LUXURY innebär att vi strävar efter att skapa en lyxig och högkvalitativ produktupplevelse som tillgodoser våra nuvarande kunders önskningar, utan att kompromissa med kommande generations förmåga att tillgodose sina egna behov.

Vad är burkarna av?

Vår nya burk är tillverkad av 100% hållbar, återvunnen plast (R-PET). Resterna från metallförseglingen som håller laktrisen färsk tas bort från burken vid återvinning. Locket är för närvarande tillverkat av nyplast, men vi jobbar hårt för att hitta en mer hållbar lösning för denna del av förpackningen.

How to recycle?

The empty jars and carton packages should be disposed of in a responsible manner and the carton should be separated from the plastic tray.